Disclaimer

Deze website is een uitgave van Thorn Metronoom. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Thorn Metronoom kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Thorn Metronoom garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Thorn Metronoom streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Thorn Metronoom zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Thorn metronoom respecteert uw privacy. Mocht u bezwaar hebben tegen gebruikte foto’s op deze site dan kunt u dit kenbaar maken door een mail aan webmaster@thornmetronoom.nl . Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Thorn Metronoom. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Thorn Metronoom wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Thorn Metronoom. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Thorn Metronoom kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Thorn Metronoom garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Thorn Metronoom streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Thorn Metronoom zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Mocht u bezwaar hebben tegen gebruikte foto’s op deze site dan kunt u dit kenbaar maken door een mail aan webmaster@thornmetronoom.nl . Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Thorn Metronoom. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Thorn Metronoom wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.