Logo Thorn Metronoom

KLEUREN THORN

Het logo verwijst naar Thorn, het Witte Stadje, met zijn witte huisjes

en rode daken. De basis kalligrafiekleuren zijn Rood en Zwart.

Hieruit volgt dat met gebruikmaking van de WITTE ondergrond

ZWART en ROOD als overheersende kleuren zijn opgezet.

ABDIJ THORN

De oorsprong van de Thornse cultuur ligt in hoofdzaak in de

aanwezige ABDIJ. Zij gold als bakermat en brandpunt van

wetenschap en cultuur.

De zijgevel van de abdij leent zich uitstekend voor het thema

METRONOOM.

METRONOOM THORN

Een metronoom geeft constant dezelfde maat aan. De zijgevel van

de abdij kent 6 keer dezelfde maatvoering, waarbinnen elke maat

een iets andere, op elkaar gelijkende, verandering plaatsvindt

zonder het totaalbeeld te verstoren, gelijk een muziek- of

poëziecompositie. De pilaren gelijken pianotoetsen, zwart en wit.

LETTERS METRONOOM

De letters zijn afgeleid van de klassieke Romeins kapitaal. Het is het

eerste lettertype, afgeleid van het Phoenische handschrift. Het is

door de Romeinen gebruikt in veel varianten en nu nog altijd heel

populair.

LIJNEN

De parallel getrokken lijnen die de namen METRONOOM en THORN

met elkaar verbinden staan symbool voor de ruggen van boeken,

waarin het geschrevene werd/wordt vastgelegd.

ONTWERP

Het logo is ontworpen door Clement Weijmans, beeldend vormgever.

THORN METRONOOM

De Stichting Thorn Metronoom heeft de pretentie periodiek de maat

te nemen van hen die in het werkgebied de maat aangeven op het

vlak van literatuur, beeldende kunst en/of muziek.

Logo Thorn

Metronoom

KLEUREN THORN

Het logo verwijst naar Thorn, het Witte Stadje, met

zijn witte huisjes en rode daken. De basis

kalligrafiekleuren zijn Rood en Zwart.

Hieruit volgt dat met gebruikmaking van de WITTE

ondergrond ZWART en ROOD als overheersende

kleuren zijn opgezet.

ABDIJ THORN

De oorsprong van de Thornse cultuur ligt in

hoofdzaak in de aanwezige ABDIJ. Zij gold als

bakermat en brandpunt van wetenschap en

cultuur.

De zijgevel van de abdij leent zich uitstekend voor

het thema METRONOOM.

METRONOOM THORN

Een metronoom geeft constant dezelfde maat aan.

De zijgevel van de abdij kent 6 keer dezelfde

maatvoering, waarbinnen elke maat een iets

andere, op elkaar gelijkende, verandering

plaatsvindt zonder het totaalbeeld te verstoren,

gelijk een muziek- of poëziecompositie. De pilaren

gelijken pianotoetsen, zwart en wit.

LETTERS METRONOOM

De letters zijn afgeleid van de klassieke Romeins

kapitaal. Het is het eerste lettertype, afgeleid van

het Phoenische handschrift. Het is door de

Romeinen gebruikt in veel varianten en nu nog

altijd heel populair.

LIJNEN

De parallel getrokken lijnen die de namen

METRONOOM en THORN met elkaar verbinden

staan symbool voor de ruggen van boeken, waarin

het geschrevene werd/wordt vastgelegd.

ONTWERP

Het logo is ontworpen door Clement Weijmans,

beeldend vormgever.

THORN METRONOOM

De Stichting Thorn Metronoom heeft de pretentie

periodiek de maat te nemen van hen die in het

werkgebied de maat aangeven op het vlak van

literatuur, beeldende kunst en/of muziek.